Quanta omnia
مارس 19, 2020

استراتژی تولید محصولات


این مجموعه متناسب با درخواست بازار هدف به همراه کادر مجرب و حرفه ای محصولات خود
را منطبق بر اصول مدیریت و مهندسی بسته بندی و رعایت بروزترین
استانداردهای جهانی و بهداشتی تولید مینماید .
در حال حاضر، مجموعه انجیراستهبان محصولات خود را در بسته بندی های
دوست دار محیط زیست مانند
پاکت پلاستیکی زیست تخریب پذیر و همچنین کاغذ سنگی جهت بسته بندی کارتن
تولید و به بیش از 30 کشور دنیا صادر می نماید.
انجیر
زعفران
 
خرما
غنچه گل محمدی
ماموریت

ایجاد مجموعه مبتنی بر ارزش های انسانی ، محیط زیستی که با فراهم نمودن
غذای سالم و ارگانیک سبب ارتقا کیفیت غذایی مردم ایران و جهان گردد.